Over Het Veemgebouw

Op Strijp S in Eindhoven staat het Veemgebouw, gebouwd in 1942. Het gebouw werd door Philips gebruikt als opslag. Het Veemgebouw heeft inmiddels de status van rijksmonument. In 2014 werd er gestart met de herontwikkeling. Een diversiteit aan functies is geleidelijk aan geïmplementeerd. Wonen, werken, winkels, verblijven, parkeren en evenementen. Tot 2018 is er hard gewerkt aan de herprogrammering en oplevering van Vershal het Veem.

Geleverde producten

  • Aluminium etageaanduidingen.

  • Geschilderde bewegwijzering

  • Gefreesde en beletterde kunststof verwijsborden

  • Stalen retro naamsaanduiding

Geleverde diensten

  • Projectbegeleiding

  • Productie

  • Montage